C O M I N G   S O O N

We Design*We Develop*New Techonologies*New Solutions

+90 312 425 2777

Bilkent Cyberpark Tepe Binasi No: Z34-Z35
06800 Bilkent Cankaya Ankara TURKEY
Sanpark 2004 yılında Ankara’da kurulmuş bir yazılım firmasıdır. Web teknolojileri alanında birçok kurum ve kuruluşa çözüm üretmiştir. AR-GE faaliyetlerini de kurulduğu günden bu yana sürdüren Sanpark yazılım teknolojileri, kullanılabilirlik ve bilgisayar arayüzleri alanında akademik çalışmalara da imza atmıştır. Sanpark'ın temel hedefi erişilebilir, esnek ve kullanışlı başka bir deyişle "kaliteli" yazılım çözümleri sunmaktır. Bu nedenle yazılım geliştirme süreçlerinde maliyet unsuru oluşturan süreçlerin verimliliğini artırmayı hedeflemiştir. Böylelikle daha ucuz, hızlı ve esnek yazılımlar üretilebilecektir. Bu temel hedefin sonucu olarak Sanpark, 2011 yılında AR-GE stratejisini hızlı yazılım geliştirme araçları ile esnek ve düşük toplam sahip olma maliyetine sahip yazılım ürünleri geliştirecek şekilde yeniden şekillendirmiştir. Bu bağlamda, Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme bölgesi Bilkent Cyberpark bünyesinde yerini almıştır.
Sanpark is a software company founded in 2004 in Ankara Turkey. Since its establishment, it has been providing solutions for organizations and instutions in the field of web technologies. In addition to that, Sanpark maintained R & D activities in the field of usability and computer interfaces since the day it was founded. The main objective of the Sanpark is to provide/produce accessible, flexible and useful in other words “quality” software products. For achieving this objective, Sanpark engineers focused on the main cost elements of the software development process. Additionally, Sanpark reshaped its strategy in 2011 to provide/produce rapid, flexible and low-cost software development tools. As a result, Sanpark moved to its new home Bilkent Cyberpark, one of the biggest technology development zone in Turkey.